Karta zgłoszenia

Udział bierny w Wiosennych Kursach Mistrzowskich

26 kwietnia - 2 maja 2019

29 kwietnia 2019 upłynął termin zgłaszania uczestnictwa