Karta zgłoszenia

15. Wiosenne Kursy Mistrzowskie

28 kwietnia - 3 maja 2023

Dane kontaktowe
Dane uczestników
  • imię
    nazwisko
    Rok urodzenia
    instrument
Data pobytu
Lekcje

Łączna ilość lekcji 0

Kwota do zapłaty za lekcje (PLN) 0.00

Kwota do zapłaty za akompaniament 0.00

Kwota do zapłaty za kurs orkiestrowy 0.00

Kwota do zapłaty za studia orkiestrowe 0.00

Szkoła
Program
  • kompozytor
    Tytuł, część
Proszę przysłać nuty dla akompaniatora
Uwagi
Regulamin
Organizatorem Wiosennych Kursów Mistrzowskich jest Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

...

O ostatecznej liście uczestników decydują wykładowcy.
...
W dniach od 20 lutego do 20 marca 2023 istnieje możliwość zapisania się na kurs w promocyjnej cenie 1200zł za 4 lekcje lub 1800zł za 6 lekcji (45minut). Po 20 marca cena za kurs będzie wynosiła 1400zł za 4 lekcje lub 2100 za 6 lekcji (45minut).
Istnieje możliwość wykupienia lekcji u dwóch profesorów.
Kurs orkiestrowy - 500zł
Studia orkiestrowe - 300zł
Akompaniament - 200zł (minimalnie 2 próby + koncert)

Dla stałych uczestników naszego kursu, uczniów ZPSM w Przemyślu oraz osób, które zgłoszą się do 20 marca przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę w pakiecie.
-kurs podstawowy + kurs orkiestrowy - 1500zł
-kurs intensywny + kurs orkiestrowy - 2100zł
-kurs podstawowy + kurs orkiestrowy + akompaniament - 1650zł

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Kursy, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu 7 dni w wysokości 50% opłaty za wybrane lekcje.

W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danej klasie. W przypadku odwołania kursu, zaliczki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.
...

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dyplomy zostaną rozdane na koncercie uczestników 3 maja.

Dane do rachunków i zaświadczeń należy przesyłać e-mailem na adres organizatorów przed rozpoczęciem kursów.
Uczestnik może dokupić lekcje w trakcie kursów po wcześniejszym ustaleniu z profesorem.
Za nieobecność na ustalonych zajęciach nie będą zwracane koszty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Rynek 5, tel. +48660426115, e-mail: towarzystwomuzyczne@post.pl.
Dane wprowadzone w formularzu są wykorzystywane do kontaktu z uczestnikiem i przygotowania dokumentów kursowych.
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą podczas trwania Kursów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Kursach.
Za poprawność wprowadzonych danych odpowiada uczestnik.
Błędnie wprowadzone dane można zmienić wysyłając e-mail z nowymi danymi na adres kursów.

Organizatorzy kursu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.

Zaleca się posiadanie przez uczestników ubezpieczenia od kosztów leczenia.

Uczestnicy niepełnoletni proszeni są o przyjazd z opiekunem lub o wypełnienie i przesłanie przez rodzica (opiekuna) zgody na udział w kursach.

Wysokość zaliczki (PLN) 0.00

Całkowita kwota do zapłaty (PLN) 0.00