Karta zgłoszenia

15. Wiosenne Kursy Mistrzowskie

28 kwietnia - 3 maja 2023

27 kwietnia 2023 upłynął termin zgłaszania uczestnictwa