Karta zgłoszenia

14. Wiosenne Kursy Mistrzowskie

26 kwietnia - 3 maja 2022

1 maja 2022 upłynął termin zgłaszania uczestnictwa