Karta zgłoszenia

13. Kursy Mistrzowskie

24 sierpnia - 5 września 2021

Dane kontaktowe
Dane uczestników
  • Imię
    Nazwisko
    Rok urodzenia
    Instrument
Data pobytu
Lekcje

Łączna ilość lekcji 0

Kwota do zapłaty za lekcje (PLN) 0.00

Uwagi
Program
  • Kompozytor
    Tytuł, część
Proszę przysłać nuty dla akompaniatora
Uwagi
Regulamin
Organizatorem Wiosennych Kursów Mistrzowskich jest Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

...

O ostatecznej liście uczestników decydują wykładowcy.

...

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dyplomy zostaną rozdane na koncercie uczestników.

Dane do rachunków i zaświadczeń należy przesyłać e-mailem na adres organizatorów przed rozpoczęciem kursów.
Uczestnik może dokupić lekcje w trakcie kursów po wcześniejszym ustaleniu z profesorem.
Za nieobecność na ustalonych zajęciach nie będą zwracane koszty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Rynek 5, tel. 016 678 45 21, e-mail: towarzystwomuzyczne@post.pl.
Dane wprowadzone w formularzu są wykorzystywane do kontaktu z uczestnikiem i przygotowania dokumentów kursowych.
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą podczas trwania Kursów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Kursach.
Za poprawność wprowadzonych danych odpowiada uczestnik.
Błędnie wprowadzone dane można zmienić wysyłając e-mail z nowymi danymi na adres kursów.

Organizatorzy kursu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.

Zaleca się posiadanie przez uczestników ubezpieczenia od kosztów leczenia.

Uczestnicy niepełnoletni proszeni są o przyjazd z opiekunem lub o wypełnienie i przesłanie przez rodzica (opiekuna) zgody na udział w kursach.

Wysokość zaliczki (PLN) 0.00

Całkowita kwota do zapłaty (PLN) 0.00