Karta zgłoszenia

12. Wiosenne Kursy Mistrzowskie

11 sierpnia - 30 sierpnia 2020

8 sierpnia 2020 upłynął termin zgłaszania uczestnictwa