Karta zgłoszenia

12. Wiosenne Kursy Mistrzowskie

24 kwietnia - 1 maja 2020

23 kwietnia 2020 upłynął termin zgłaszania uczestnictwa